Andrzej Marczak
tel : 606 966 251
kontakt@kravmagaextreme.pl
Centrum Szkolenia
Krav Maga
Kielce ul. Seminaryjska 29 A


Mapa dojazdu:

Baza Szkoleniowa CSBOT "Marzysz"


Mapa dojazdu:


Centrum Szkolenia KRAV MAGA
Kielce ul. Seminaryjska 29 A

Jedyne w Kielcach. Profesjonalne Centrum Szkolenia Krav maga.


12 metrów luster, maty, worki bokserskie i profesjonalne tarcze, ?apy, specjalistyczne przyrz?dy do ?wicze? samoobrony. Specjalne ?wiat?a, urz?dzenia dymne, przes?ony CQB, ró?ne aran?acje pomieszcze? sprawiaj?, ?e trening staje si? tak realistyczny jak w rzeczywisto?ci podczas ataku na ulicy, w domu, dyskotece czy ?rodkach komunikacji miejskiej. Specjalne okulary treningowe, elektryczne no?e, profesjonalny multimedialny trena?er strzelecki, elektroniczne sterowanie ?wiat?em do ?wicze? strzelania bojowego sprawiaj?, ?e Centrum Szkolenia Krav Maga jest jedynym w województwie ?wi?tokrzyskim takim o?rodkiem szkolenia.

Kadra instruktorska nale?y do grupy czo?owych instruktorów KM z uprawnieniami izraelskimi a tak?e ministerialnymi jak instruktor boksu, samoobrony, strzelectwa sportowego i bojowego, technik akrobatycznych, fitness co stwarza mo?liwo?? nauki na najwy?szym poziomie.


Kadra ta wci?? podnosi swoje kwalifikacje ucz?szczaj?c na kursy, treningi instruktorskie, seminaria. Zró?nicowane treningi dla dzieci, m?odzie?y, kobiet, dla osób m?odszych i starszych dla pracuj?cych i ucz?cych si?, cywili i s?u?b mundurowych czyni to Centrum Krav Maga pr??nym o?rodkiem dydaktyczno-szkoleniowym co przyczyni?o si?, ?e wiele firm zaufa?o nam a wspó?praca rozwija si? dynamicznie.

Od takich osób jak Eyal Yanilov( szef IKMF),Noah Gabi, Amnon Darsa, Tomasz Adamczyk czerpiemy wiedz? i przekazujemy dalej naszym studentom. Centrum organizuje obozy, seminaria i szkolenia.

 

Naszym celem jest aby?my czuli si? bezpieczniej, szkolimy równie? tych którzy ratuj? ?ycie innym.