Aktualno?ci

 


Zapraszamy na nasze obozy militarne
w
Bieszczadach.


wi?cej...

 


 

 

Strzelanie Bojowe z certyfikatem


wi?cej...

 


 

 

Zlot ASG. Ilo?? uczestników to 500 osób.


wi?cej...


 


 

 

Zobacz jak skutecznie mo?esz si? broni? przed teoretycznie "mocniejszym" przeciwnikiem


wi?cej...

FITKRAV - szkolenia kravmaga Kielce


FITKRAV to po??czenie specjalistycznych ?wicze? fitness z izraelskimi procedurami bezpiecze?stwa osobistego Krav Maga.

Zach?camy wszystkie Panie, gdy? specjalnie dla nich przygotowali?my plan treningowy w formie kursu, jakim jest izraelska samoobrona kobiet. Dzi?ki niemu nauczycie si? jak przy si?owej przewadze przeciwnika skutecznie radzi? sobie w przypadku próby napa?ci czy kradzie?y.
Dzi?ki odpowiednio dobranym ?wiczeniom fitness poprawimy tak?e Twoj? kondycj?, zadbamy o sylwetk?, nauczymy jak pokonywa? stres, zmotywujemy do dalszej pracy nad sprawno?ci? fizyczn? oraz bezpiecze?stwem w?asnym

Odpowiednie ?wiczenia modeluj?ce w po??czeniu z aktywno?ci? aerobow? i diet? pozwalaj? na stracenie niechcianych kilogramów bez efektu jo-jo. Podczas diety redukuj?cej nasz organizm stara si? zmniejszy? metabolizm podstawowy, co w efekcie, po zako?czeniu stosowania diety, objawia si? przybraniem na wadze.

Ruch, wysi?ek fizyczny zmniejsza ch?? si?gania po jedzenie, a ?wiczenia modeluj?ce zakre?laj? pi?kne kszta?ty cia?a.

Je?li ci?gle narzekasz na nieustanny niedosyt wolnego czasu, a jego brak nie pozwala na usystematyzowany tryb ?ycia i za?ywania ruchu, je?eli wi?kszo?? czasu przebywasz w firmie albo przy komputerze, a Twoja sylwetka zaczyna pozostawia? nieco do ?yczenia...
Nie przejmuj si?! Zdecydowanie masz jeszcze szans? to wszystko zmieni?.

Proponujemy fachow? opiek? instruktorów, którzy posiadaj? niezb?dne do?wiadczenie i uprawnienia.Centrum Szkolenia Krav Maga
Kielce ul. Seminaryjska 29 A
Czas trwania treningu 60min