Uprawnienia


Expert 2 - Czarny Pas Krav Maga 

 • SELF DEFENSE KRAV MAGA INSTRUCTOR uprawnienia izraelskie i mi?dzynarodowe
 • Instruktor mi?dzynarodowy INTERNATIONAL TACTICAL TRAINING INSTITUTE
 • Instruktor TAKTYK INTERWENCJI ORAZ TONFA
 • Instruktor mi?dzynarodowy TACTICAL KNIFE DEFENSE
 • Licencjonowany trener HSRT - High Stress Reaction Training
 • Instruktor VIP & 3rd Party Protection
 • Instruktor Sky Marshal Tactics
 • Instruktor strzelectwa bojowego i dynamiczno-praktycznego
 • Instruktor strzelectwa sportowego
 • Instruktor boksu
 • Ratownik Kwalifikowany Pierwszej Pomocy - wpisany w Ogólnopolski Krajowy System Ratownictwa Medycznego
 • Instruktor survival - uprawnienia pa?stwowe
 • Uko?czony kurs pedagogiczny dla wyk?adowców, instruktor wyk?adowca praktycznej nauki zawodu
 • Instruktor technik akrobatycznych - absolwent Pa?stwowego Studium Cyrkowego w Julinku (specjalizacja - gimnastyk)
 • Kwalifikowany instruktor kursów samoobrony dla dzieci Krav Maga Kids
 • Pa?stwowe uprawnienia instruktorskie nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej I Sportu
 • Ameryka?skie certyfikaty Zaawansowanego Strzelania Bojowego i Walki No?em

 


 


By? w grupie pierwszych osób które otrzyma?y uprawnienia s?dziowskie nadane przez Polski Zwi?zek Karate w 1980 roku.

Jedyny autoryzowany przedstawiciel w Kielcach


ANDRZEJ MARCZAK EXPERT 2
CZARNY PAS KRAV MAGA

Andrzej Marczak jako jeden z najbardziej do?wiadczonych w Polsce instruktorów walki wr?cz, nale?y do ?cis?ego grona elitarnej Grupy Kadrowej Instytutu Krav Maga, odbywaj?cej regularne, cz?ste szkolenia pod okiem izraelskich instruktorów antytyterroryzmu i ochrony osobistej, Krav Maga oraz izraelskiej taktyki strzeleckiej.

Mi?dzy innymi od lat szkolony jest przez ?wiatowego szefa Krav Maga Eyala Yanilov a tak?e Amnona Darsa i Gabiego Noah (wszyscy Izrael). Andrzej Marczak jest od lat osobistym asystentem Krajowego Szefa Wyszkolenia Krav Maga Tomasza Adamczyka (cz?onka izraelskiej grupy ?wiatowych top ekspertów Krav Maga Global Instructors Team IKMF)


30 LAT pracy instruktorskiej Andrzeja Marczaka w dziedzinie samoobrony, full kontaktowej walki wr?cz oraz Krav Maga oznacza unikaln? skal? do?wiadcze? instruktora!!

Tomasz AdamczykNasza misj? jest, aby?my ?yli bezpieczniej
?wicz?c Krav Maga,w sytuacji zagro?enia sami decydujemy o swoim zdrowiu i ?yciu
Chro?my ?ycie nie zostawiajmy go w r?kach agresora.

Andrzej Marczak
Expert 4 Krav Maga

 

 


 

 

WY??CZNIE NASZE SZKOLENIA KRAV MAGA
REKOMENDOWANE S? PRZEZ
IZRAELSKIE MINISTERSTWO OBRONY!!


 

Tomasz Adamczyk jest dyrektorem na Europ?
z ramienia International Institiute of Antiterrorism
and Close Protection - VIP School (siedziba Netanya, Izrael)
oraz International Tactical Training Institute!